Yetkinliklerimiz

Müşteri Odaklılık: Yaptığımız işin kalite ve sonuçlarının diğer iş ortaklarının performansı üzerinde etkisi olduğunu biliriz. Genel performans düzeyimizin iç ve dış müşteri memnuniyetini etkileyeceğinin farkındalığıyla, karşılıklı ilişkileri uzun vadeli ve başarılı bir şekilde yürütürüz.

Takım Çalışmasına Yatkın Olma: Karşılıklı dinlemenin var olduğu, ortak bir vizyon ve hedef için işbirliğiyle çalışılan ve farklı görüşlere değer verilen bir iş ortamının oluşmasına katkı sağlarız.

Yenilikçilik: Yeni fikirler üreterek, mevcut ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştiririz.

İş ve Sonuç Odaklılık: Değerlerimize ve iş yapış biçimlerimize duyarlı kalarak, başarı ve sonuç almaya odaklanırız. Sonuç almak için konsantrasyonumuzu asla kaybetmeyiz.

Kaliteli Sonuç Üretmek: Problemleri değişik kaynaklardan veri toplayarak analiz eder, alternatif çözümleri göz önünde bulundurarak, zamanında ve kalıcı sonuçlar, yüksek standartlarda değer üretiriz.

Rekabetçilik: Risk ve fırsat dengesini göz önünde tutarak düşünür ve aksiyonlarımızı belirleriz. Her zaman rekabetçi bir ortamda olduğumuzu bilir ve kendimizi bunun gerekliliklerine hazırlarız.

Yıldız Kariyerim © 2010 Yıldız Kariyer