Ücret ve Ödüllendirme

Yıldız Holding’de ortak bir kademe yapısı ile yönetilen, işin içeriğine dayalı bir ücretlendirme sistemi kullanıyoruz. Bu sistemde iş değerlendirme yöntemi ile işler değerlendirilerek eşit, rekabetçi ve piyasa ile uyumlu ücret politikası oluşturulması amaçlanmakta; ücretlendirme uygulamaları belirlenirken yıllık piyasa ücret araştırmaları da kullanılmaktadır.

Bu doğrultuda şirketlerimizde piyasa ve performansa dayalı ücret politikasını, şirketlerimizin stratejisini ve rekabet gücünü destekleyecek şekilde uyguluyoruz. İşin içeriği ve çalışanın performansına bağlı belirlenen ücret artışları yılda bir kez gerçekleştiriliyor.

Performansa Dayalı Ödüllendirme

Beyaz yaka çalışanlarımız yıl sonunda Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi kapsamında değerlendirilmekte ve bu doğrultuda yıllık performans primi ile ödüllendirilmektedir.
Satış kadrosundaki çalışanlarımıza yüksek performansı teşvik eden satış prim sistemi uygulanabilmektedir.

Anlık Ödüllendirme

Çalışanlarımızın, Yıldız Holding değerleri ve ana yetkinlikleri çerçevesinde üstün başarı elde ettiği, kuruma belirgin bir katkısı olan, örnek tutum, davranış sergilediği durumların fark edilmesi, takdir edilmesi ve en kısa sürede ödüllendirilmesi amacıyla Anlık Ödüllendirme sistemi uygulamaya alınmıştır.
Yöneticiler istediği bir çalışanı ödüle aday gösterebilmekte, ilgili çalışanın üst yöneticisine doğrudan ulaşan öneri, değerlendirme sonrası uygun bulunması halinde ödüllendirilmektedir.

Sosyal Haklar

Grup şirketlerimizde sektörel dinamiklere göre değişkenlik gösterebilen yan haklar paketleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte tüm çalışanlarımıza yemek ve servis hizmeti sağlanmakta, dönemsel olarak Yıldız Holding şirketlerinin ürünlerinden oluşan hediye paketi ve alışveriş çeki sunulmaktadır.

Çalışma Saatleri

Yıldız Holding’te beyaz yaka çalışanlarımızın haftalık çalışma süresi 45 saattir. Çalışma saatleri hafta içi (Pazartesi – Cuma) olmak üzere 08:30 – 18.30 arasındadır. Fabrikalarımızda ise üretim programlarına bağlı olarak vardiyalı çalışma düzeni uygulanabilmektedir.

Yıldız Kariyerim © 2010 Yıldız Kariyer