Yetenek Kazanımı

Yıldız Holding’in bir parçası olmaktan her zaman mutlu olan, başarma arzusu yüksek, içinde bulduğu çevreye ve topluma karşı duyarlı kişilerin organizasyonu geliştireceğine; yenilikçi, verimli ve kaliteli çalışmayı esas alan, dürüst ve yüksek performanslı bireylerden oluşan bir organizasyonun başarıyı da beraberinde getirdiğine inanıyoruz. 

İşe alım sürecinde de amacımız organizasyon olarak inandığımız değerlere, Yıldız holding çalışanının sahip olması gereken ana yetkinliklerimize ve iş ailelerine özel aranan fonksiyonel yetkinliklere sahip kişileri seçmek ve kendilerine uygun pozisyonlar yaratmaktır. Seçme ve yerleştirme sürecimiz de diğer insan kaynakları uygulamalarında olduğu gibi ERP sistemleriyle entegreli olarak gerçekleşmektedir.

 
 

Bize başvurmak isteyen adaylarımız İş Fırsatlarım alanında yayında olan ilanları inceleyebilir ; aranan niteliklerin ve verilen iş tanımının kendileri ve beklentileriyle uyuştuğunu düşünüyorlarsa başvurularını yapabilirler. Bu sürece çalışanlarımız da katılabilmekte, organizasyon içinde aranan, kendilerine uygun bir pozisyon var ise iç işe alım sistemimiz yardımıyla başvurularını yapabilmektedirler.

Tüm ilanlarımızı düzenli olarak inceleyip başvuran adaylarımızın özgeçmişlerini görüntüleyerek, aradığımız niteliklere sahip adaylara telefonla ya da mail adresleri üzerinden ulaşarak görüşmeye davet etmekteyiz. Adaylarla ilk olarak İnsan Kaynakları sonrasında ilgili departman yöneticileri görüşme yapmaktadır.

Seçme ve Yerleştirme sürecinde kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir. Süreçlerde aşağıdaki test ve envanter uygulamalarının yanı sıra, işe alım araçlarımızdan bir ya da birkaçı, gerektiği durumlarda ise tümünü kullanmaktayız. Alanında deneyimli ve yeni mezun adaylarımızla yaptığımız yetkinlik bazlı mülakatlar ve vaka çalışmaları da farklılık göstermektedir. Amacımız pozisyon için gerekli teknik ve davranışsal özellikleri doğru yöntemler kullanarak gözlemlemek ve pozisyonlara en uygun adayları yerleştirmektir.

Yeni Mezun Aday Seçme ve Yerleştirme Süreci Adımları

  • Genel Yetenek Testi
  • İngilizce Testi
  • Kişilik Envanteri Uygulaması
  • Yetkinlik bazlı mülakat
  • Değerlendirme merkezi uygulamaları
  • Vaka Çalışmaları

Deneyimli Aday Seçme ve Yerleştirme Süreci Adımları

  • Kişilik Envanteri Uygulaması
  • İngilizce Testi
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Vaka Çalışmaları

Buna ek olarak üretim tesislerimizde görevlendirilecek Mavi Yaka Çalışan işe alımlarımız için de yürüttüğümüz işe alım sürecimiz de bulunmaktadır.  Çalışan ihtiyacı bulunan üretim tesislerinde kabul ettiğimiz başvurular ilgili şirketin İnsan Kaynakları tarafından değerlendirilmekte, uygulanan Genel Yetenek sınavı sonrasında başarılı olan adaylar İnsan kaynakları, ilgili bölüm yöneticileri tarafından değerlendirilmektedirler. Otomasyonun yüksek olduğu, teknolojik gelişmelerin yakından izlendiği üretim tesislerimizdeki işe alım sürecimizde,  adaylarımızın niteliklerinin, yetkinliklerinin,teknik bilgi ve becerilerinin pozisyonla örtüştüğüne emin olmak için gerektiğinde el kol koordinasyon testleri ve işbaşı uygulamaları da yapılmaktadır. 

İşe alım süreci olumlu devam eden adaylardan, referans olarak profesyonel iş yaşamlarında kendileriyle birlikte çalışmış ve görüş alabileceğimiz yöneticilerinin isimleri ve iletişim bilgilerini istiyoruz. Referans araştırmalarını da tamamladıktan sonra, süreci olumlu sonuçlanan ve onaylanan adayımıza teklifimizi sözlü ve mail yoluyla iletiyoruz. 

İşe alım sürecimizde bizimle birlikte olan tüm adaylarımıza sonucu bildirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor; bu doğrultuda sonuçlandırdığımız her pozisyonla ilgili adaylarımıza mail ya da telefonla ulaşarak bilgi veriyoruz.