Performans ve Kariyer Yönetimi

 

 

 

 

Çalışanlarımızın iş sonuçları, Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu sistem, çalışanlarımızın yöneticileri tarafından hedef, yetkinlik ve potansiyellerinin değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin ardından aldıkları geri bildirimlerle Kariyer Gelişim Programları’na başvurdukları bir sistemdir.

 

Performans ve Kariyer Yönetimi Sistemi, çalışanların kariyerlerine yön vermelerini sağlayan, kariyerlerini geliştirmeleri için onlara eğitim ve gelişim fırsatları sunan, hem bireysel hem de organizasyonel gelişime katkı sağlayan bir sistem oluşturma, fikrinden yola çıkılarak kurgulanmış ve performans, kariyer, yedekleme, yetenek yönetimi ve eğitim/gelişim süreçleri entegre bir şekilde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

 
 

Kurumsal başarıya ulaşmak için bireysel başarı ve gelişimin gerekli olmasından hareketle, herkesin reaktif konumdan proaktif konuma gelerek kendi kariyerinden sorumlu olduğuna inanıyor ve kurum olarak buna yönelik her türlü desteği çalışanlarımıza sunuyoruz.

Belirlenen hedeflere ulaşırken her çalışandan Yıldız Holding Ana Yetkinlikleri ile pozisyonunun fonksiyonel yetkinliklerini göstermesi ve kendisini sürekli geliştirmesini bekliyoruz. Kurumsal hedeflerin yukarıdan aşağıya doğru yayılmasıyla birlikte kurumun ve çalışanların ihtiyaçları daha iyi örtüştürülmüş, bu sayede kurumsal başarı ve gelişim ile bireysel başarı ve gelişim arasında daha güçlü bir ilişki sağlanmıştır.

Yıldız Holding’in dinamik ve büyüyen yapısı içinde çalışanlarımız için sürekli yeni kariyer fırsatları bulunmaktadır.

Kariyer Yönetimi Performans ve Eğitim süreçleri ile entegre bir şekilde çalışır ve çalışanların kendi kariyer gelişim planlarını oluşturabilmelerini, aşağıda belirtilen uygulamalara başvurmalarını destekler;

  • İç İşe Alım Sistemi
     
  • Eğitim ve Gelişim Programları
     
  • Rotasyon ve Proje Görevleri

Kariyerlerini geliştirmek veya farklı yön vermek isteyen çalışanlara fırsat sağlaması açısından iç işe alım sistemi önemli bir insan kaynakları sistemidir. Tüm onaylı açık pozisyonlar öncelikli olarak iç ilan aracılığıyla çalışanlarımıza duyurulmakta, özellikle satış ve üretim alanındaki yönetsel pozisyonlar iç kaynaklar (iç işe alım, terfi) kullanılarak doldurulmaktadır.

Sistem çalışanın memnuniyetini ve motivasyonunu artırdığı gibi, çalışanın bağlılık duygusunun gelişmesine de yardımcı olmaktadır.

Çalışanların kariyer beklentileri, mesleki ve kişisel gelişimleri önemsenir ve onlara kendilerini geliştirmeleri ve kendi kariyerlerini yönetmeleri için gerekli ortam sağlanır. Bu doğrultuda geniş bir yelpazede hazırlanan katalog eğitimleri, özelleştirilmiş ileri düzey mesleki gelişim programları kendilerine sunulur.

Ayrıca çalışanlarımızın kurumumuzu daha iyi tanımalarını sağlamak, farklı bakış açıları ve farklı yetkinlikleri bir araya getirerek iletişimi ve sinerjiyi arttırmak, kişilerin gelişimlerine katkıda bulunmak için departmanlar/şirketler arası rotasyonlar gerçekleşmekte, proje ekipleri kurularak kişilerin projelerde aktif olmaları beklenmektedir. 

Yıldız Kariyerim © 2010 Yıldız Kariyer