Eğitim ve Gelişim
ÖĞRENME VE GELİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yıldız Holding’de çalışanlarımız, aramıza katıldıkları ilk günlerinden itibaren öğrenme  ve gelişim olanaklarından yararlanmaya başlarlar ve uluslararası bir kurumun üyesi olarak yüksek performanslarını sürekli kılacak ve yetkinliklerini güncel tutabilecekleri sistemlerle  desteklenirler. Aramıza yeni katılan tüm arkadaşlarımıza, kişisel gelişimlerini ve mesleki kariyerlerini planlayabilecekleri çeşitli uzmanlık programları, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri,  ve liderlik gelişim programları sunarız.Tüm çalışma arkadaşlarımız, Yıldız Holding’de yıl içinde ortalama 8 gün sınıf eğitimi alabilirken, mekân ve zamandan bağımsız gelişim araçlarıyla da gelişimi hayatlarının bir parçası haline getirebilmektedirler

Yıldız Holding’de sizleri, öğrenme stilinize en uygun yöntemleri seçebileceğiniz zengin bir çalışma ortamı bekliyor.

Yöntemlerimiz arasında, sınıf eğitimleri, web tabanlı eğitimler, işbaşı eğitimleri, bire bir eğitim uygulamaları, Ülker Akademi ve elektronik veritabanları gibi bilgi ve iletişim platformları, araştırma ve sunum ödevleri, seminer-konferans-zirveler, bire bir koçluk ve mentorluk uygulamaları, fabrika ve saha gezileri, simülasyon-oyun-vaka çalışması gibi uygulamalar bulunmaktadır.

 • Tüm bu süreçlerde yaklaşımımız:
 • Öğrenme  ve gelişimde süreklilik,
 • Öğrenme yöntemlerinde yenilikçilik ve çeşitlilik,
 • Geleceğin liderlerini bugünden yetiştiren uygulamalarla insana yatırım,
 • Kurum içi iletişim, performans, yetenek yönetimi gibi İK ve Yönetim süreçlerinin stratejik ortaklığını üstlenmek,
 • Çalışanların kendi gelişimi konusunda farkındalığını artıran ve proaktif çözümler sunan yaklaşımlar sergilemek,
 • Kurum hedeflerine ulaşmaya ve performansı geliştirmeye odaklanırken, çalışanlarımızın kişisel yetkinliklerini de güncel tutabilmek,
  Farklı fonksiyonlara yönelik özel gelişim programları tasarlamak ve hayata geçirmektir.

Bu felsefe ve yöntemler ışığında, Yıldız Holding’de işe başlayan tüm arkadaşlarımızı giriş, geliştirme-uzmanlık, yönetim ve üst düzey yönetim aşamalarında çeşitli öğrenme ve gelişim fırsatları ile buluşturuyoruz.

 • Öğrenme ve Gelişim Araçlarımız
 • Öğrenme ve Gelişim KataloğuŞLiderlik Gelişim Programları
 • Mentorluk ve Koçluk
 • Mesleki Uzmanlık Programları
 • Yabancı Dil EğitimleriKonferans ve Zirveler
 • Kurumiçi eğitmenlik
 • Standart Eğitimler
 • Elektronik Kütüphaneler ve online gelişim araçları
 • Oryantasyon Programı

Şirketlerimizde çalışmaya başlayan tüm arkadaşlarımızın kurumsal yapımızı ve sistemlerimizi yakından tanıması için ayda bir Çamlıca Kampüs’de Holding Oryantasyon Programı düzenlenir. 1 günlük Holding oryantasyon programı organizasyonumuzu tanıtan aktiviteler yanısıra fabrika gezilerini de kapsamaktadır. Bu programın ardından, profesyonel yaşama yeni adım atan arkadaşlarımızı “Hepimiz Bir Yıldızız” eğitimi ile iş hayatına daha hızlı adaptasyon sağlamaları için destekleriz.

Öğrenme ve Gelişim Kataloğu

Yıllık Öğrenme ve Gelişim  Kataloğu, kişisel, mesleki ve yönetimsel becerilerin gelişimi için tüm çalışanlarımıza sunduğumuz ve her yıl güncellediğimiz bir araçtır. Katalog kapsamındakiçalışanlarımınız seçimine sunduğumuz gelişim araçları Üretim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kalite ve Ar-Ge, Bakım-Yatırım-Projeler, Ürün, Satış, Pazarlama, Kişisel Gelişim,  Finans ve Dış Ticaret, İnsan Kaynakları, Hukuk, Satınalma, Yönetim,  gibi birçok farklı kategori altında yer almaktadır.

Performans Değerlendirme Sürecine paralel olarak, her çalışan Öğrenme ve Gelişim  Katalogu’ndan yılda maksimum 8 güne kadar sınıf eğitimi talep edebilmektedir.

Ayrıca, Yıldız Holding’de ihtiyaçlar doğrultusunda satış, pazarlama, finans, insan kaynakları yönetimi gibi fonksiyona özel uzmanlık programları düzenleyerek farklı üniversitelerle işbirlikleri yapmaktayız.Liderlik Gelişim Programları

Yıldız Holding olarak liderlik gelişim programlarımızı “Liderlik Yolculuğu”   üst başlığında tanımlıyor ve  tüm kademelerdeki çalışanlarımıza liderlik gelişim programları sunuyoruz. Programlarımız  Liderlik İlk Adım, Liderlik Haritası, Liderlik Pusulası, Liderlik Zirvesi olarak kademe bazında ayrıştırılmaktadır.
Yıldız Holding Liderlik Yolculuğu’ ndaki temel yaklaşımımız vizyonumuzu, stratejilerimizi, değerlerimizi ve Yıldız Holding Liderlik Modelimizi destekleyen programlar tasarlamak ve uygulamaktır.

Kurumsal değerlerimiz doğrultusunda Yıldız Holding’in stratejik hedeflerine ulaşmasında etkin role sahip tüm kademelerdeki yöneticilerimizin liderlik gelişimlerine katkıda bulunuyor, gerek iş çıktıları gerekse insan yönetimi alanında organizasyonumuzu geleceğe taşıyoruz.

Liderlik gelişim programıyla birlikte geleceğin üst düzey yöneticilerinin yetiştirilmesi, şirket stratejilerinin hedeflere indirgenmesi ve organizasyonun geneline yayılması, hedeflerin takibi, ölçümlenmesi ve geri bildirimi yoluyla da yüksek performans kültürünün oluşturulması noktasında Yıldız Holding Liderlik anlayışını yaygınlaştırıyoruz.”

Yetenek Kazanımı
Etkinliklerimiz